การสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กรโครงการการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน พ.ศ. 2562 และโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 ให้กับพนักงานราชการ และลูกจ้างเกี่ยวกับระเบียบวิธีบันทึกข้อมูล 

received 320752018723349