การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 10/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์, นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว อย่างพร้อมเพรียงกัน

received 732112957150441