ความคืบหน้าโครงการ Smart Province

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ต้นชัชวาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการ "นวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart Province"เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

received 260861244627821