ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลตาพระยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนเทศบาลตำบลตาพระยา เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

received 1982834558502750