สถิติจังหวัดสระแก้วร่วมหารือการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอและประสานงานเน็ตอาสาประชารัฐอำเภอตาพระยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าพบ นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา เพื่อหารือในการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับตลอดจนขอคำแนะนำในการดำเนินงาน

received 326955911369862