กิจกรรมอุ่นไอรักคลายความหนาว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. จังหวัดสระแก้วเปิดให้ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรัก (BikeUnAiRak 2018) บริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว หรือที่เว็บไซด์ www.sakaeo.go.th/bikeunairak ในการนี้นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

received 507147686449829