วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายณัฐฏชัย นำพูลสุขสันติ์ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

received 2252545804979004