ซ้อมปั่น "Bike อุ่นไอรัก" เสมือนจริง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมซ้อมปั่น "Bike อุ่นไอรัก" เสมือนจริงกว่า 1,000 คน เริ่มต้นจากบริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ผ่านสายน้ำคลองพระสะทึง ไปถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ กลับรถหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว ศาลหลักเมือง สิ้นสุดศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร 

received 263278087670257