ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2561 ในการนี้นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

received 202581400681138