วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีภาคีทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 400 คน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

received 442777273215048