"Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

วันที่ 9 ธ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมปั่น "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน โดยจังหวัดสระแก้วมีเส้นทางมงคล รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

received 207058203563994