"มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนวัตวิถีประเทศไทย 4.0"

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน" พร้อมด้วยส่วนราชการ ทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวนวัตวิถี ประเทศไทย 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

received 437859863414762