การลงพื้นที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพื้นบ้านในการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่เครือข่ายสถิติหมู่บ้านโคกสามัคคี อำเภอโคกสูง ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร หมู่บ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น และหมู่บ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมกับชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน/ให้คำแนะนำจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐสำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง

received 378036162956436