การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม "คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561" พร้อมด้วยคณะทำงานฯ โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดสระแก้ว

received 874853056054870