"การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจังหวัดสระแก้ว"

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระแก้ว ส่วนภาคตะวันออก และทีมวิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงยุติธรรม จัดอบรม "การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจังหวัดสระแก้ว" ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

received 505954613230147