การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าร้อยละตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. ที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม "คณะทำงานพิจารณากำหนดค่าร้อยละตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. ที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดสระแก้ว" พร้อมด้วยคณะทำงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณากำหนดค่าร้อยละตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.ที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดสระแก้ว

received 1372629872879255