ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง สร้างสระแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่"

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" และกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

received 1197124953767866