การประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

received 2006134282839782