วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันนำสิ่งของและทรัพย์สินมาร่วมบริจาคเพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

received 356236918524436