การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว และคณะทำงานขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 (รายหมวด) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

received 1953898064679017