ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" พร้อมด้วยคณะทำงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

received 361590661305263