การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

วันอังคารที่ 15  มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว และ นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เพื่อชี้แจงกระบวนการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ สร้างการรับรู้การจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆในระดับพื้นที่ตามหลักวิชาการสถิติ

received 1614090288736084