การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด จังหวัดสระแก้วครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

received 279320922752384