การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 บ้านโสนน้อย หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ "โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)" จังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดนำโดยนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และทีมงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระแก้ว

received 522964591525814