สัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชน นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมนาฯประกอบด้วย คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดสระแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัด/สภ. กองกำลังบูรพา มณฑลทหารบกที่ 19 นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร อปพร. และภาคีเครือข่ายต่างๆ รวม 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาจากการทำงานของหน่วยงานต่างๆและกำหนดมาตรการและแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 

received 276133743056663