ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

received 339623879974553