ร่วมออกบูธ นิทรรศการ "งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562"

สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

received 1387890551352924