ประชุมมหกรรมกีฬา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสิทธ์ศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานสีส้มพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 33 หน่วยงาน ในการประชุมหารือในเรื่องการแจ้งรายชื่อผู้จัดการทีมกีฬาในแต่ละประเภท

received 346020359332108