ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะได้ลงพื้นที่บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

received 838164699865660