นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯเพื่อรับฟังการบรรยายและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว

received 605706123174419