พิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว

received 429542120947949