อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 04.30 น. ที่อุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้วไปยังศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขบวนรถผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เชิญคนโทน้ำอภิเษกเดินทางออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรถประจำตำแหน่ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

received 334382450764141