ตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562

received 2008629062765264