พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.15 น. พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย และสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเทคอนกรีตเชื่อมพื้นสะพานและทำพิธีกดปุ่มเปิดผ้าแพรคุมป้ายชื่อสะพานฯ

received 2407563069268124