กิจกรรมโครงการ "จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์"

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์" กิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

received 447946165778371