งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow"

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” ร่วมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เจาะกลุ่มผู้นำเมืองจาก 7 จังหวัดภาคตะวันออกsmart