ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายนิพนธ์ เกตุแก้ว  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมประชุม วางแผน กำหนดแนวทาง ชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการปฏิบัติงาน

meeting