ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

confer3