โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหินกอง หมู่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ 

mobile1