รายงานตัวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสถิติจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๕ น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้ารายงานตัวกับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสถิติจังหวัดสระแก้ว

new