ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมพบปะ มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงาน ในโอกาสมารับตำแหน่งสถิติจังหวัดสระแก้ว

con1