พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระแก้วจัดพิธีอำลาตำแหน่ง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

aula