พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชน กล่าวให้การต้อนรับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการคนใหม่ ในการนี้นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

new1