Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้30
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้290
เดือนนี้2401
ทั้งหมด61973

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 new  63 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว มีดังต่อไปนี้

1) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

2) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

3) บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่

4) ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่ 

5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย