ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้า

  • การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

    การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ประจำเดื

  •  

    ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3