Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้36
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้296
เดือนนี้2407
ทั้งหมด61979

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

 

 

folder

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)                                  

 

 

 

folder

อุณหภูมิ

folder

จำนวนประชากร

 

 

 

folder

ความชื้นสัมพัทธ์

folder

จำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

 

 

 

folder

จุดติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

folder

จำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 

 

 

 

folder

จำนวนผู้ใช้น้ำประปา

folder

 พื้นที่ชลประทาน 

 

 

 

folder

กำลังการผลิตน้ำประปา

folder

ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

 

 

 

folder

ปริมาณน้ำที่ผลิตได้จริง

folder

ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

 

 

 

folder

ปริมาณน้ำที่ผลิตจ่าย

folder

 จำนวนบ่อบาดาล 

 

 

 

folder

ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ 

folder

แผนที่บ่อน้ำบาดาล

 

 

 

folder

ปริมาณน้ำที่จ่ายฟรีเพื่อสาธารณประโยชน์ 

folder

พื้นที่ประสบภัยแล้ง

 

 

 

folder

อัตราการใช้น้ำของประชาชน

folder

 พื้นที่ประสบอุทกภัย

 

 

 

folder

พื้นที่ป่าไม้ 

folder

 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย 

 

 

 

folder

จำนวนโครงการปลูกป่า

 

folder

มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง 

 

 

 

folder

พื้นที่ปลูกป่า

 

folder

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 

 

 

folder

 คุณภาพน้ำของคลองพระสะทึง 

 

folder

การใช้ดิน 

 

 

 

folder

 คุณภาพน้ำของห้วยพรมโหด

folder

จำนวนบ่อขนาดเล็ก (บ่อจิ๋ว) 

 

 

 

folder

 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

 

folder

แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

 

 

 

folder

จำนวนโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

 

folder

จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

 

folder

จำนวนงบประมาณเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

 

folder

ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

 

 

 

folder

จำนวนประปาหมู่บ้าน

 

folder

ปริมาณน้ำฝน