พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชน กล่... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระแก้วจัดพิธีอำลาตำแหน่ง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมพบปะ มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงาน ในโอกาสมารับตำแหน่งสถิติจังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

    พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

  • พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว

    พิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหว

  • ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2562

    ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย/วางแผนการปฏิบัติงานประจำ